تماس با ما

Ezam Office

آدرس دفتر مرکزی :تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان، شماره ٣٣
تلفن: + ٨٨٧٩٤٠٥٥ (٢١) ٩٨
فکس: + ٨٨٧٨٨٤٨٥ (٢١) ٩٨
ایمیل: info@ezaminvest.com
وب سایت: www.ezaminvest.com


Site location

موقعیت سایت : تهران، منطقه ٢٢، بزرگراه شهید خرازی (امتداد همت غرب)، پروژه هزار و یک شهر
تلفن: + ٤٧٢٠٢٠٠٠ (٢١) ٩٨
فکس: + ٤٧٢٠٢٤١٠ (٢١) ٩٨
ایمیل: info@hezaroyekshahr.com
وب سایت: www.hezaroyekshahr.com